GOSPEL PALACE

gospel networking Belgium

Wie zijn we?

Wie we zijn /who we are ...


We zijn een multi-culturele en interdenominale christelijke organisatie. We ondersteunen kerken en andere organisaties in het muzikale aspect van christelijke evenementen. Onze leden spreken alle talen, maar de voertaal is Nederlands en Engels.

We are a multi-cultural and interdenominational Christian organisation. We support churches and other organisations in the musical aspect of Christian events. Our members speak all languages, but the main language is Netherlands and English.


We ...


  • organiseren gospelconcerten overal in België
organise  gospel  concerts throughout the nation;
  • geven workshops/seminars aan de muzikale afdeling van kerken (lofprijs en aanbiddingsteam)
give training courses/seminars  to praise and worship ministries ;
  • bouwen een netwerk van relaties tussen gospelartiesten en kerken
build a  network and ensure a cordial relationship among gospel artists and churches;
  • werken samen met andere christelijke organisaties
colaborate with other christian organisations;
  • do interviews and forums;
  • present gospel news/information

...  verlangen een positief beeld te zien van Gospel (het Evangelie) in België

...   desire to see a positive image of the Gospel in the nation of Belgium.Wat wij doen /what we do 

  • Seminars & Workshops :

We stomen muzikanten klaar om te spelen in een "kerk"-band op een hedendaagse manier. Heeft uw kerk gebrek aan muzikanten, maar zijn er wel geïnteresseerden om dit te leren, aarzel niet en contacteer ons!

We prepare musicians to play in a church band in a contemporary way. Does your church lack musicians but there are people interested in learning, don't hesitate to contact us!

  • Organizing Gospel Events :
We organiseren zelf geregeld evenementen met verschillende artiesten.
We willen ook jonge en opkomende artiesten een platform bieden om zich te laten horen en zo bekendheid te verwerven.
Ben je zelf artiest en zoek je kansen, contacteer ons!
Wil je een evenement organiseren maar weet je niet hoe of wat,
wij helpen je graag!
We regularly organise events with various artists. We also like to offer a platform to young and rising artists to gain popularity. Are you an artist looking for opportunities, contact us! Do you want to organise an event but you don't know where to start, we love to help you! 
  • Praise & Worship Team :                                                                                                       

We komen graag de lofprijs & aanbidding leiden met ons team tijdens christelijke evenementen.

We love to lead praise & worship with our team during Christian events.

  • Band for artists/events :
We hebben ook een band ter beschikking om zangers/artiesten te ondersteunen bij hun optreden.
We have a band available to back artists during their performance.